Print

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate la Directia Nationala de Probatiune

Anunț cu privire la organizarea de către Direcția Națională de Probațiune a concursului pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de Inspector de specialitate gradul II din cadrul Direcției Economice-Compartimentul intern de prevenire şi protecţie.

Anunt | Rezultate selectie dosare | Rezultate proba scrisa | Rezultate interviu | Rezultate finale