Print

Direcția Națională de Probațiune intenționează să achiziționeze “ materiale promoționale/de vizibilitate”

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.12.93, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze “ materiale promoționale/de vizibilitate”

Invitație | Specificații tehnice | Formular | Clarificare 1| Clarificare 2| Clarificare 3 | Comunicare anulare studiu de piață