- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Direcția Națională de Probațiune intenționează să achiziționeze « servicii de medicina muncii pentru personalul Direcției Naționale de Probațiune”

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.11.15, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze  "servicii de medicina muncii pentru personalul Direcției Naționale de Probațiune, cod  C.P.V. 85147000-1 -  Servicii de medicina muncii.

Invitatie [1] | Caiet de sarcini [2] |Anexa caiet sarcini [3] |Formulare [4]