Print

Discursul ministrului Justiției, Raluca Prună, în deschiderea dezbaterii publice privind noua Strategie Națională Anticorupție – integritate, transparență, educație

Bună ziua,

Domnule Prim Ministru, domnule Vice Prim Ministru, doamnelor si domnilor miniștri, consilieri de stat, ambasadori, stimați invitați, dragi prieteni

Mă bucur să mă aflu astăzi la această dezbatere publică prilejuită de elaborarea noii Strategii Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020. Doresc să îi mulțumesc în mod special Premierului României pentru sprijin și pentru găzduirea acestui eveniment, prezența sa la dezbatere evidențiază importanța strategică a demersului și necesitatea implementării strategiei în mod unitar atât la nivelul administrației publice centrale, cât și a celei locale. 

Adoptarea SNA este unul dintre obiectivele asumate de către Premier, de Guvernul României  și de Ministerul Justiției în acest mandat și mă bucur să pot spune că suntem în linie dreaptă cu îndeplinirea acestui obiectiv. Una din prioritățile actualului program de guvernare a fost susținerea fără rezerve a independenței justiției și continuarea luptei împotriva corupției.

Ministerul Justiției a lansat acum o lună în dezbatere publică, pe 17 iunie 2016, proiectul acestei strategii 2016-2020, acesta fiind publicat pe site-ul Ministerului Justiției. A fost un proces laborios de redactare, care a pornit de la analizarea rezultatelor aplicării SNA 2012-2015, pentru a identifica punctele tari și punctele slabe, pentru a ne asigura că noua strategie răspunde nevoilor și priorităților identificate în urma analizei. Ulterior lansării documentului în dezbatere publică, au urmat o serie de consultări, cu toți actorii implicați: instituții publice, societatea civilă și mediul de afaceri, pentru a identifica cele mai bune măsuri ce trebuie ajustate în vederea consolidării integrității și a activității de prevenție.

Scopul SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional în vederea prevenirii corupției în România.

Este important de spus că am înțeles în elaborarea acestei strategii că nu trebuie să demolăm ceea ce s-a făcut bine în ultimii ani. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când putem spune fără rezerve că lupta împotriva corupției are rezultate. Încrederea publică în justiție și în instituțiile anticorupție ne arată că procesul început în anul 2000 cu adoptarea primei legi anticorupție (Legea nr. 78/2000) a ajuns în sfârșit la maturitate. Suntem astăzi in situația in care încrederea publicului în DNA este de 69%.

Este prima strategie care nu demolează ce s-a făcut anterior, ci construiește. Spre exemplu,  în exercițiul SNA 2008 – 2010 am avut 12 primării, față de perioada SNA 2012 – 2015 când împreună cu MDRAP am reușit să implicăm peste 2000 de primării. Tocmai de aceea am consolidat în mandatul meu structura proprie din Ministerul Justiției și am găsit resursele necesare pentru ca viitorul secretariat SNA să poată sa își facă treaba eficient în implementarea strategiei.

Mai mult, SNA este construită astfel încât toate instituțiile publice să poată atrage fonduri europene deja disponibile. Este important ca instituțiile să coopereze, să inițieze parteneriate sau consorții pentru a atrage cât mai mult din resursele deja alocate pe aceasta tema a integrității. Bugetul necesar pentru măsurile noi preconizate de SNA este de aproximativ 100 milioane euro fără a include aici bugetele minimale pentru măsurile anticorupție deja în vigoare.

Fără a reduce intensitatea combaterii corupției, în special la nivel înalt, noua SNA propune o schimbare de paradigmă. Este  timpul să punem accentul pe educație și prevenție, pentru a preîntâmpina faptele de corupție. Această schimbare de paradigmă implică responsabilități la nivel managerial. Fiecare nou dosar  DNA sau ANI reprezintă un eșec de management. Este important ca la nivel de conducere de instituții să se înțeleagă foarte bine că anticorupția începe cu managementul resurselor publice, cu transparența decizională și cu utilizarea instrumentelor de audit și control intern. Prin noua SNA promovăm modelul de manager de instituție care se implică efectiv în promovarea integrității instituției, care oferă propriul exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de nivelul infracțiunilor.

Ne propunem ca prin noua SNA să consolidăm și cel puțin trei dintre măsurile preventive care nu au funcționat atât de bine în precedenta strategie și anume: interdicțiile post angajare, avertizorul de integritate și consilierul de etică.

Doresc să fac referire la  valorile de la care s-a pornit în redactarea viitoarei SNA și care sunt aplicabile deopotrivă întregii administrații publice, valori care trebuie să fie aplicate pentru a se ajunge la dezideratul unei bune guvernări, în interesul public: prioritatea interesului public, integritatea, transparența și voința politică.

La fel cum a fost cazul și în trecut, toate strategiile anticorupție generate de MJ având la bază evaluări independente (studiul diagnostic al Băncii Mondiale din 2001, auditurile SNA din 2005 și 2011), și implementarea SNA 2012-2015 a fost evaluată independent de către experți OCDE. În mare măsură concluziile lor au fost asemănătoare cu propria evaluare internă făcută de noi.

Principalele puncte forte au fost intensitatea ridicată a activității de combatere precum și implementarea mecanismelor precum platformele de cooperare ale SNA cu părțile interesate și misiunile de evaluare tematice (peer-review) coordonate de Ministerul Justiției. Acestea din urmă au fost  evaluate ca instrumente inovatoare, care ar trebui să fie promovate ca bune practici la nivel internațional. Au existat și puncte slabe, iar aici se numără lipsa măsurile preventive precum și nivelul scăzut de voință politică în rândul majorității parlamentare și a aleșilor locali în scopul susținerii integrității. De asemenea, există încă lacune serioase în domeniul achizițiilor publice din România, care conduc la un potențial ridicat de corupție.

Cel de-al doilea obiectiv pe justiție al Guvernului, și corelat în mod direct cu SNA în ceea ce privește lupta împotriva corupției, a fost operaționalizarea Agenției de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Rolul acesteia este unul esențial în recuperarea produsului infracțiunii și astfel returnarea banilor la bugetul de stat. Noua SNA propune transpunerea integrală a directivei europene 42/2014 privind confiscarea extinsă. Ministerul Justiției va promova curând actul normativ de transpunere a directive și îl voi pune pe masa parlamentului pentru sesiunea de toamnă

Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu se îmbogățește prin infracțiuni. Toate sumele rezultate din infracțiuni și imobilele confiscate vor fi reîntoarse în societate în proiecte concrete, măsurabile, verificabile. Ne propunem ca fiecare leu rezultat şi recuperat din infracțiuni să se întoarcă în educație, în sănătate, în proiecte sociale și în măsuri de prevenire a formelor grave de criminalitate.  Directorul General ANABI va prezenta pe larg rolul agenției si reutilizarea socială a bunurilor confiscate, în ultimul panel al acestei conferințe.

SNA contribuie și la dezvoltarea componentei internaționale, aderarea României la Convenţia OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale continuând să fie un obiectiv strategic național și o prioritate a agendei naționale anticorupție.

În încheiere, doresc să spun că suntem la finalul a câteva luni bune în care am lucrat pentru a ajunge în acest punct cu SNA. Nu au lipsit provocările însă cel mai important este că ne-am menținut traiectoria în lupta împotriva corupției și am pus bazele unei strategii care-și va produce efectele în următorii patru ani. Strategia va rămâne în dezbatere publică până pe 29 iulie și vă invit pe această cale să ne transmiteți propunerile în scris. Imediat după acea dată vom iniția procedura de avizare. Obiectivul meu este să adoptam noua SNA la mijlocul lunii august.

În concluzie, doresc să evidențiez rolul fundamental pe care îl au transparența și integritatea în exercitarea funcției publice. Aceste două elemente sunt pilonii centrali ai bunei guvernări, guvernare care trebuie să fie pentru și în folosul cetățenilor. Avem o cetate, ne aparține tuturor. Ministerul Justiției dă prin acest SNA societății niște instrumente si cred că avem un larg consens că trebuie să ne apărăm cetatea cu mijloacele pe care le avem la dispoziție.

  

Agenda evenimentului

Evenimentul: Partea 1 și Partea 2

Declarații de presă ministrul Justiției

Foto