- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Întrevederea dintre domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și E.S. domnul Marco GIUNGI, ambasadorul Italiei în România, însoțit de adjunctul acestuia, doamna Beatrice VECCHIONI

Astăzi, 05 iulie 2017, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au primit vizita E.S. domnul Marco GIUNGI, ambasadorul Italiei în România, însoțit de adjunctul acestuia, doamna Beatrice VECCHIONI.

În cadrul întâlnirii a fost acordată o atenție specială pregătirii președinției Consiliului Uniunii Europene de către România,  partea italiană prezentându-și experiența in acest domeniu, aspect care ar putea fi valorificat prin demararea unui dialog tehnic în ceea ce privește modelul ales de Italia și rezultatele înregistrate.

Cu această ocazie, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a făcut cunoscută intenția de a transmite ministrului justiției din Italia o invitație în România, în vederea aprofundării dialogului sectorial în arii de interes comun.

De asemenea, a fost reliefată dorința comună de intensificare a colaborării dintre cele două state în materie judiciară, în special pe linia cooperării judiciare, fiind menționată preconizata misiune în România a reprezentanților Ministerului Justiției italian în perioada 11-13 iulie 2017.

Totodată, au fost subliniate progresele înregistrate de România în atingerea obiectivelor de referință din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), partea italiană exprimând susținere pentru eforturile României de îndeplinire a obiectivelor asumate.

Nu în ultimul rând, a fost abordată problematica sistemului penitenciar, atât din perspectiva jurisprudenței recente a CJUE și a hotărârii pilot a CEDO în cauza Rezmiveș și alții împotriva României, cât și a experienței similare a Italiei, care poate constitui un model de bună practică pentru România.

Întrevederea de astăzi a constituit un bun prilej pentru consolidarea relațiilor de cooperare și manifestarea dorinței reciproce de a continua buna colaborare dintre cele două state.