Print

Întrevederea ministrului justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, cu membrii delegației Comisiei de la Veneția

În data de 13 septembrie 2018, ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a avut o întrevedere, la sediul Ministerului Justiției, cu membrii delegației Comisiei de la Veneția, compusă din domnul director Thomas MARKERT, Secretar al Comisiei de la Veneția, domnul Alexander BARAMIDZE, domnul Martin KUIJER, domnul Guido Neppi MODONA și domnul Marc TOUILLIER - experți ai Comisiei de la Veneția, doamna Artemiza CHISCA - șeful Diviziei Instituții Democratice a Comisiei de la Veneția.

La întâlnire au participat următorii reprezentanți ai Ministerului Justiției: doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, domnul Dragoș PANAITESCU, director, Direcția Elaborare Acte Normative, domnul Dragoș Enrico DEDIU, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative, doamna Alina ION, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative, precum și doamna Adina VASILE, consilier diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Subiectele abordate în cadrul discuției au vizat aspecte privitoare la parcursul și stadiul actual al proiectelor de lege referitoare la modificarea Codului penal și Codului de procedură penală.

Ministrul justiției a prezentat contextul legislativ și instituțional care a determinat procesul de modificare și completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, demersurile Ministerului Justiției pentru transpunerea în legislația națională a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale și a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și pentru punerea în acord a dispozițiilor din codurile penale cu deciziile relevante ale Curții Constituționale a României.

A fost detaliată procedura legislativă, s-au prezentat aspecte privind controlul de constituționalitate cu privire la cele două legi, efectele deciziilor Curții Constituționale a României și obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile din Codul penal și Codul de procedură penală constatate ca fiind neconstituționale cu cele statuate de instanța de contencios constituțional. Ministrul justiției a precizat faptul că următorii pași în procesul legislativ vor fi făcuți de instituțiile competente după pronunțarea Curții Constituționale a României cu privire la sesizările de neconstituționalitate formulate, manifestându-și disponibilitatea de a răspunde, ulterior, întrebărilor experților.