Print

Întrevederea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, cu membrii delegației Comisiei de la Veneţia

În data de 11 iunie 2018, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a avut o întrevedere, la sediul Ministerului Justiției, cu membrii delegației Comisiei de la Veneția, compusă din: domnul director Thomas MARKERT, Secretar al Comisiei de la Veneția, doamna Hanna SUCHOCKA, Președinte de onoare al Comisiei de la Veneția, doamna Artemiza CHISCA - șeful Diviziei Instituții Democratice a Comisiei de la Veneția, domnul Kaarlo TUORI, membru al Comisiei de la Veneția (Finlanda),  domnul Nicolae ESANU, membru supleant al Comisiei de la Veneția (Republica Moldova), domnul Jean-Claude SCHOLSEM, membru supleant al Comisiei de la Veneția (Belgia). La întâlnire au participat următorii reprezentanți ai Ministerului Justiției: doamna conf.univ.dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, doamna Alina RĂDOI, director, Direcția Elaborare Acte Normative, doamna Ileana PETRE, consilier juridic, Direcția Elaborare Acte Normative, doamna Andreea PETCU, consilier de afaceri europene, Direcția Afaceri Europene și Drepturile Omului, precum și doamna Adina VASILE, consilier diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Subiectele abordate în cadrul discuției au vizat aspecte privitoare la parcursul legilor justiției și stadiul actual al acestora, precum și la modificarea codului penal și codului de procedură penală.

În acest context, ministrul justiției a prezentat parcursul legilor de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă, marcându-se faptul că procesul de modificare a acestor legi a  început în anul 2015, cu implicarea Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, a tuturor actorilor relevanți în acest proces, s-au prezentat instrumentele constituționale prevăzute de legislația română,  aspecte privind controlul de constituționalitate cu privire la cele trei legi, efectele deciziilor Curții Constituționale a României (CCR), respectiv obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale cu deciziile Curții. Ministrul justiției a precizat faptul că CCR a admis unele obiecții de neconstituționalitate în legătură cu cele trei proiecte de lege și că cea mai mare parte a obiecțiilor de neconstituționalitate formulate au fost respinse, răspunzând, ulterior, întrebărilor experților.

În ceea ce privește Codul penal și Codul de procedură penală, ministrul justiției a  prezentat modificările constând în transpunerea în legislația națională a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale și a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și modificările pentru punerea în acord a dispozițiilor din coduri cu Decizii ale Curții Constituționale a României.