Print

Ministerul Justiției a preluat președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU)

Ministerul Justiției a preluat astăzi, 12 februarie 2016, președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU), de la Ministerul Apărării Naționale. Președinția va fi asigurată de Ministerul Justiției pentru o perioadă de un an prin reprezentanții săi: secretar de stat, Florin-Aurel MOȚIU, care va ocupa funcția de președinte al acestei comisii, Alina PLAȚA, consilier juridic în cadrul direcției drept internațional și cooperare judiciară ca membru permanent și Crina MORTEANU, consilier al ministrului ca membru supleant.

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar este un organ consultativ al Guvernului şi reuneşte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Sănătății, Ministerului Culturii și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Acești reprezentanți pot fi asistați sau, după caz, substituiți de supleanți și sunt desemnați, la nivel de experți, de conducerile instituțiilor respective.

Comisia examinează şi propune măsurile necesare la nivel naţional, în vederea aplicării, respectării şi prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte. De asemenea, ea urmăreşte şi analizează transpunerea în legislaţia internă a normelor internaţionale de drept umanitar, emite avize consultative cu privire la proiecte de acte normative în domeniul dreptului umanitar şi recomandă ratificarea instrumentelor juridice internaţionale din domeniul dreptului umanitar.

La aceste atribuții se adaugă:

  • elaborarea Strategiei naţionale de aplicare a dreptului umanitar, care este supusă aprobării primului-ministru
  • întocmirea de rapoarte anuale privind stadiul măsurilor de aplicare a dreptului umanitar, care sunt întreprinse de instituţiile reprezentate în CNDIU precum şi cu privire la activităţile pe care le desfăşoară în calitate de organ consultativ al Guvernului.
  • promovarea difuzării dreptului umanitar prin sistemul naţional de educaţie şi cel specific instituţiilor reprezentate, organizarea de reuniuni ştiinţifice, cursuri de formare şi de specializare în drept umanitar
  • colaborarea cu comisiile naţionale din alte state şi cu instituţiile internaţionale de profil.

Președinția CNDIU a fost asigurată din luna martie 2015 de Ministerul Apărării Naționale, președinte fiind, Otilia SAVA, secretar de stat MAPN.

Informații generale:

Baza legală pentru desfășurarea activității CNDIU:

  • Hotărârea Guvernului nr. 420 din 29 martie 2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar modificat și completat cu HG 408/2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70772
  • Ordinul Comun nr. 2036-M 150-2156/C-292-2145-1834 din 24 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar.

Decizia Prim-Ministrului nr. 298 din 17 decembrie 2007 privind aprobarea Strategiei naționale a României de aplicare a dreptului internațional umanitar.