Print

Ministerul Justiției lansează proiectul „Educație juridică non-formală”

Proiectul „Educație juridică non-formală”

Ministerul Justiției (MJ) lansează astăzi, 7 martie 2016, proiectul „Educație juridică non-formală.

Adresată tinerei generații, această inițiativă își propune să faciliteze accesul elevilor la cunoștințe elementare de drept și să construiască un parteneriat JUSTIȚIE-ȘCOALĂ.

Tinerii vor avea astfel acces la informații referitor la responsabilitatea civică, drepturile și obligațiile care le revin, statul de drept și democrație, valorile constituționale, într-o manieră adaptată provocărilor și preocupărilor specifice vârstei elevilor cum ar fi interacțiunea în mediul virtual.

Ministerul Justiției va facilita contactul școlilor cu voluntarii magistrați din instanțe și parchete sau din cadrul ministerului, care s-au oferit să participe, alături de elevi și profesorii lor, în activități specifice. Acestea pot include, printre altele, ore de curs pe anumite teme de interes pentru elevi precum: violența domestică, marginalizarea, provocările internetului; dezbateri sau vizionarea de filme educative urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Voluntarii magistrați vor merge în școlile unde există interes pentru acest proiect dar vor putea să și primească în vizită școlile interesate. În măsura disponibilităților, voluntarii pot organiza sesiuni speciale de educație juridică non-formală în funcție de cerințe particulare.

Cei interesați sunt invitați să contacteze președinții de instanțe judecătorești sau conducătorii parchetelor de pe lângă acestea, din raza lor teritorială, respectiv MJ (educatiejuridica@just.ro), pentru stabilirea detaliilor acestor vizite.

Ministerul Justiției încurajează continuarea inițiativelor derulate în cadrul programelor desfășurate de alți  actori sociali, ONG-uri implicate în activități conexe acestui domeniu și încurajează în acest sens organizațiile interesate să transmită materiale-suport către MJ, pentru a fi postate și promovate pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată: http://bit.ly/1RsTcCI.

De asemenea, vă informăm că Ministerul Justiției a lansat pe site-ul instituției secțiunea dedicată resurselor pentru educație juridică non-formală: http://www.just.ro/resurse-pentru-educatie-juridica-non-formala/.

Programul „Școala Altfel

Pentru pregătirea activităților organizate în cadrul Programului „Școala Altfel”, care se va desfășura în săptămâna 18-22 aprilie, MJ, în parteneriat cu CSM, oferă sprijin unităților de învățământ pentru organizarea de vizite la sedii de instanțe, parchete, precum și la sediile MJ și CSM, pentru grupurile de elevi care doresc să cunoască activitatea specifică în efectuarea sau administrarea actului de justiție.

Informații generale  

În data de 31 octombrie 2013, Ministerul Justiției (MJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Ministerul Public (MP) și Ministerul Educației Naționale (MEN) au semnat „Protocolul de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ preuniversitar”, pentru realizarea unor expuneri ale practicienilor dreptului pe teme juridice, vizite ale elevilor la instanțe și parchete, organizarea de evenimente dedicate educației juridice și distribuirea în școli și licee a unor materiale cu specific juridic.

Ca urmare a acestui protocol, peste 300 de magistrați s-au oferit voluntari și, în peste 500 de unități de învățământ preuniversitar, au avut loc evenimente cu specific juridic.