Print

Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), Bruxelles, 7-8 decembrie 2017

În perioada 7-8 decembrie 2017, delegația Ministerului Justiției condusă de domnul Nicolae Liviu POPA, secretar de stat, a participat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Bruxelles.

În cadrul reuniunii, miniștrii justiției au agreat abordarea generală referitoare la sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare – ECRIS (propunere de regulament și propunere de directivă), respectiv referitoare la recunoașterea ordinelor de indisponibilizare și confiscare (propunere de regulament). Președinția bulgară va iniția dialogurile cu Parlamentul European, pe baza textelor agreate de miniștrii justiției.

În cadrul dezbaterii de orientare referitoare la propunerea de Regulament privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (regulamentul Bruxelles IIbis), miniștrii au confirmat eliminarea procedurii de exequatur pentru toate hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești, cu condiția instituirii unor garanții adecvate. Acest obiectiv este susținut puternic de Romania în cadrul obiectivului mai larg al asigurării liberei circulații a hotărârilor judecătorești și al dezvoltării unui spațiu de justiție comun, bazat pe principiul recunoașterii și încrederii reciproce între sistemele judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene. Modalitățile concrete de abolire a procedurii de exequatur precum și alte aspecte privind aplicarea regulamentului vor continua să fie analizate la nivelul grupului de lucru al Consiliului.

În cadrul dezbaterii de orientare referitoare la propunerea de Directivă privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie, miniștrii justiției au abordat teme importante în economia viitoarelor negocieri: viabilitatea debitorului (procedura de restructurare preventivă); mecanismul cross-class cram-down (confirmarea de către instanță a planului de restructurare, în cazul în care planul de restructurare nu este aprobat de majoritatea din fiecare clasă de creditori); a doua șansă pentru întreprinzătorii onești (remiterea de datorie). România, alături de alte state membre, a susținut principiile și liniile de orientare propuse de Președinția estonă a Consiliului, accentuând nevoia de flexibilitate, care să faciliteze continuarea negocierilor pe acest dosar legislativ dificil, în condițiile în care sunt diferențe și variații majore între legislațiile SM în materia prevenirii insolvenței.

În cadrul unei sesiuni comune cu miniștrii afacerilor interne, s-au abordat aspecte referitoare la reținerea datelor, criptare, EU Internet Forum și evaluarea la jumătate de termen a orientărilor strategice în aria JAI (adoptate de Consiliul European în iunie 2014).

A fost ultima reuniune formală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne sub mandatul Președinției estoniene a Consiliului UE (după reuniunea de la Luxemburg din 12-13 octombrie 2017). Următoarea reuniune, informală, va fi organizată de viitoarea Președinție bulgară, la Sofia (25-26 ianuarie 2018).