- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Persoanele responsabile pentru Legea 544/2001

Persoanele cu atribuţii în aplicarea Legii Nr.544/2001 [1] privind liberul acces la informaţiile de interes public: 
Cătălina Stănescu, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Ana Mihăilă, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Lucian Grosu, personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor și procurorilor
E-mail: legea544din2001@just.ro [2]catalina_stanescu@just.ro [3]