- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

Primirea delegaţiei italiene pentru consultări bilaterale privind cooperarea judiciară internațională în materie penală

În perioada 12-13 iulie 2017 au loc, la Ministerul Justiţiei, consultări bilaterale româno-italiene privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

De partea română, delegaţia este condusă de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei şi de conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, iar de partea italiană, de ES Marco GIUNGI, ambasadorul Italiei la Bucureşti. La reuniune participă reprezentanți ai Ministerelor de Justiție din România și Italia precum și practicieni, judecători și procurori din ambele ţări.

Discuţiile se axează pe domeniul mandatului european de arestare și al transferului de persoane condamnate în contextul  Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre și al Deciziei – cadru 2008/909/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală.