Print

Informaţii privind dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat

Activitatea de expertiză criminalistică judiciară se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată prin Legea nr. 156/2011.

Specialităţile în care se poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat sunt:

 • a) expertiza grafică şi tehnică a documentelor;
 • b) expertiza dactiloscopică a urmelor palmare şi plantare;
 • c) expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte;
 • d) expertiza balistică a armelor şi a muniţiilor;
 • e) expertiza fizico-chimică a probelor materiale;
 • f) expertiza criminalistică în accidentele de trafic terestru;
 • g) expertiza criminalistică în accidentele de trafic aerian;
 • h) expertiza criminalistică în accidentele de trafic fluvial şi maritim;
 • i) expertiza criminalistică în explozii şi incendii;
 • j) expertiza vocii şi vorbirii;
 • k) expertiza imaginilor;
 • l) expertiza biologică;
 • m) expertiza genetică;
 • n) expertiza aplicaţiilor şi datelor informatice;
 • o) expertiza pentru detecţia comportamentului simulat (poligraf);
 • p) expertiza drogurilor şi a stupefiantelor..

Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialităţile menţionate mai sus se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000.

Examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi sunt reglementate potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Candidaţii pot lua cunoştinţă de tematica pentru examen şi de specialităţile pentru care se organizează acesta cu cel puţin 40 de zile înainte de susţinerea examenului, la sediul Ministerului Justiţiei şi la sediile tribunalelor sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.

Data şi locul susţinerii examenului, precum şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la examen se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin intermediul rubricilor de mare publicitate ale mijloacelor de informare în masă sau prin publicare pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, în secțiunea Cariere, cu cel puţin 40 de zile înainte de data fixată.

Dispozițiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000, cu modificările şi completările ulterioare, statuează că: “Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi ”

Referitor la procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi exercitarea profesiei de expert criminalist, prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

Lista experților criminaliști autorizați din România.

* Legislație

 • Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 156/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

E-mail: expert-criminalist@just.ro

 

Tabelul nominal cu experţii criminalişti autorizaţi, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 75 / 2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 488 / 2002 şi modificată şi completată prin Legea nr. 156 / 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4482 / 16 decembrie 2011, Partea a IV-a (PDF)

completat cu:

 1. Monitorul Oficial al României nr. 3996 / 16 octombrie 2012, Partea a IV-a (PDF) 
 2. Monitorul Oficial al României nr. 2662 / 21 mai 2013, Partea a IV-a (PDF)
 3. Monitorul Oficial al României nr. 1526 / 10 martie 2014, Partea a IV-a (PDF)
 4. Monitorul Oficial al României nr. 2430 / 30 aprilie 2014, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 4656 / 11 august 2014, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 5757 / 22 septembrie 2014, Partea a IV-a (PDF)
 5. Monitorul Oficial al României nr. 1026 / 25 februarie 2015, Partea a IV-a, Monitorul Oficial al României nr. 1277 / 11 martie 2015, Partea a IV-a (PDF) 
 6. Monitorul Oficial al României nr. 4662 / 31 august 2015, Partea a IV-a (PDF)
 7. Monitorul Oficial al României nr. 2219 / 9 iunie 2016, Partea a IV-a (PDF)
 8. Monitorul Oficial al României nr. 3305 / 14 noiembrie 2017, Partea a IV-a (PDF)