Print

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală, pentru completarea articolului 31 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și pentru completarea articolului 79 din Lege nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro.”

Pentru dezbaterea proiectului afișat, Ministerul Justiției organizează două întruniri, după cum urmează:

  • În data de 26 aprilie, ora 9.00

Pentru această întâlnire, înscrierea participanților se face prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa: dean@just.ro până la data de  24 aprilie 2017 ora 10.00. În cazul asociațiilor legal constituite, numărul maxim al participanților este de două persoane/asociație.

Timpul alocat fiecărei intervenții este de 3 minute pentru fiecare asociație, respectiv participant individual.

Dezbaterea va avea loc la sediul Ministerului Justiției, Sala de consiliu, etajul I, capacitatea sălii fiind de maxim 50 de persoane.

  • În data de 15 mai, ora 12.00

La această dezbatere urmează să fie invitați reprezentanți ai  instituțiilor și asociațiilor profesionale care își desfășoară activitatea în domeniul înfăptuirii justiției, precum și ai organelor reprezentative ale profesiilor liberale din domeniul justiției, interesate în aplicarea prevederilor cuprinse în proiectului de lege. ”