Print

Proiectul de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională.

Proiect de Lege | Expunere de motive

 

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, Str. Apolodor nr. 17, sector 5 București, prin fax, la nr. 0372041079 sau la adresa de e-mail dreptinternational@just.ro.”