Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune.

Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: dp@just.ro., în termen de 10 zile calendaristice de la afișare.