Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Proiect de Hotărâre | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail: dean@just.ro.”