Print

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, precum şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale.

Proiect de Hotărâre | Notă de fundamentare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 21 iulie 2017, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1061 sau la adresa de e-mail sna@just.ro.