Print

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative și Anexa nr. 5 la acest proiect privind Structura Organizatorică a Ministerului Justiției

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice „Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative și Anexa nr. 5 la acest proiect privind Structura Organizatorică a Ministerului Justiției, însoțit de Nota de fundamentare

Proiect Hotarare | Anexa 5 | Nota de fundamentare