Print

Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului  între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017.

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1079 sau la adresa de e-mail: dreptinternational@just.ro, în termen de 10 zile de la afișare.