Print

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare

În temeiul art.7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul  Justiției supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcție, trecerea agenților în corpul ofițerilor și din sursă externă, a posturilor vacante de funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justției nr. 2478/C/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de ordin | Referat de aprobare

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ suspus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 4 mai 2017, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr.17, sector 5, bucurești, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro