Print

Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind Metodologia de organizare și desfășurare a controlului și evaluării activității sistemului de probatiune.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind Metodologia de organizare și desfășurare a controlului și evaluării activității sistemului de probatiune.

Proiect de Ordin Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Direcției Naționale de Probațiune, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, sau la adresa de e-mail: dp@just.ro.