Print

Proiectul de ordin comun al ministrului justiției și ministerului sănătății privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și ingrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin comun al ministrului justiției și ministerului sănătății privind activitatea de acordare a asistenței medicale, a tratamentului și ingrijirilor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Proiect de Ordin | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, sau la adresa de e-mail dean@just.ro.