Print

Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul legii pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise, în scris, pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, prin fax, la nr. 037 204 1079 sau la adresa de e-mail: dreptinternational@just.ro, în termen de 10 zile de la afișare.