Print

Reuniunea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției (Comisia MCV)

Marți, 28 noiembrie 2017, începând cu orele 09.00, a avut loc o nouă reuniune a Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției (Comisia MCV), convocată de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției.
Comisia MCV, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 216/2012 privind accelerarea implementării obiectivelor de referință prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, are ca atribuții evaluarea modalității în care toate instituțiile implicate în realizarea obiectivelor Mecanismului de cooperare și verificare (MCV) își îndeplinesc sarcinile, potrivit competențelor acestora, armonizarea eforturilor în cadrul MCV și asigurarea dialogului și cooperării între instituțiile implicate.
În Comisia MCV sunt reprezentate: Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministrul delegat pentru afaceri europene, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcţia Națională Anticorupție, Agenția Națională de Integritate.
Potrivit art. 3 alin. 3 din HG. nr. 216/2012, ministrul Justiției poate invita la lucrările Comisiei MCV şi reprezentanți din cadrul Administrației Prezidențiale, respectiv din cadrul Aparatului propriu de lucru al primului-ministru, reprezentanți ai oricăror autorități sau instituții publice, precum şi reprezentanți ai asociațiilor de magistrați, ai profesiilor juridice și ai organizațiilor neguvernamentale cu activitate în problematica justiției sau a MCV. În temeiul dispozițiilor legale menționate, s-au transmis invitații în vederea participării către Camera Deputaților, Senatul României și Agentul Guvernamental pentru CEDO din cadrul MAE.
La reuniune au mai participat: doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției, doamna Gabriela Elena Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Laura Oprean, prim adjunct al Procurorului General al României, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Laura Codruța Kovesi, Procuror șef, Direcția Națională Anticorupție, domnul Flavian Popa, șef serviciu, Consiliul Superior al Magistraturii, domnul Bogdan Stan, președinte, Agenția Națională de Integritate, domnul Alexandru Cătălin Ioniță, Director General, Direcția Generală Anticorupție și domnul Octavian Melintescu, Director General Adjunct, Ministerul Afacerilor Interne, domnul Cristian-Gabriel Winzer, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, domnul Cornel Călinescu, director general, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, domnul Ilie Lilian, director în cadrul Direcției generale executări silite cazuri speciale, Agenția Națională de Administrare Fiscală, doamna Catrinel Brumar, Agentul Guvernamental pentru CEDO, domnul Cristian Ionescu, consilier, cabinetul Președintelui Senatului, domnul Eugen Nicolicea, președinte, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților și reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției.
Convocarea Comisiei MCV a fost realizată în principal pentru analiza Raportului Comisiei către Parlamentul european și Consiliu privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare, publicat în data de 15 noiembrie 2017 și identificarea de măsuri în vederea continuării și dinamizării îndeplinirii recomandărilor.
Participanții la întâlnire au analizat fiecare recomandare din cadrul Raportului Comisiei, subliniind importanța continuării dialogului inter-instituțional, inclusiv în formatul oferit de Comisia MCV. Fiecare instituție și-a exprimat angajamentul de a continua implementarea recomandărilor precum și disponibilitatea de cooperare în vederea realizării obiectivelor asumate.
Măsurile concrete referitoare la implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului a sistemului judiciar 2015 – 2020 și a planului de acțiune aferent vor fi realizate sub coordonarea Consiliului de Management Strategic, fiind decisă convocarea Grupului de lucru al Consiliului de Management Strategic, în săptămâna 13-17 decembrie 2017, în vederea finalizării Raportului de implementare a Strategiei pentru anul 2017, precum și a Consiliului de Management Strategic, în săptămâna 8-11 ianuarie 2018 pentru aprobarea Raportului, cu scopul ulterior al publicării sale.
Ministerul Justiției reafirmă angajamentul de a implementa recomandările MCV, în calitate de coordonator național al acestui proces, precum și disponibilitatea fermă de a continua cooperarea cu toți partenerii instituționali și dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, în îndeplinirea obiectivului comun al ridicării MCV pe durata mandatului acestei Comisii, având intenția clară de finalizare a MCV până la sfârșitul anului 2018. În acest sens, Ministerul Justiției invită autoritățile din domeniul Justiției, factorii decidenți de la cel mai înalt nivel, liderii politici și toți actorii responsabili de implementarea MCV, la un dialog constructiv și cooperare loială, bazate pe progresele înregistrate de România atât în trecut, cât și în acest an.