Print

Reuniunea Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială

În perioada 6-7 octombrie 2016, a avut loc la Murighiol, cea de-a doua reuniune a Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială. Reuniunea a fost organizată cu sprijinul judecătorilor de la Curtea de Apel Constanța,  membri ai Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială, în colaborare cu Ministerul Justiției - Direcţia Drept Internaţional și Cooperare Judiciară.

La reuniune au participat membrii Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială și reprezentanți din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Oficiului Național al Registrului Comerțului și Centrului European al Consumatorilor din România (ECC - România).

Cu această ocazie, a fost lansat cel de-al doilea Buletin al Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială. Acesta conține, în rezumat și comentate, hotărârile Curții de Justiție a UE pronunțate în mai multe domenii: competența jurisdicțională și procedura de exequatur în materie civilă și comercială, comunicarea actelor și obținerea probelor, competența jurisdicțională și procedura de exequatur în materie matrimonială, răspundere părintească și obligații de întreținere, somația europeană de plată, titlul executoriu european, obligațiile (ne) contractuale, insolvența. Buletinul cuprinde și  un material dedicat transmiterii/ primirii actelor judiciare și  extrajudiciare în străinătate.

Pe agendă au mai fost incluse:  pregătirea lansării celui de-al treilea Buletin al Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială, precum și activitatea Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială în 2016.

Totodată, au fost prezentate noutățile legislative la nivelul UE în domeniul simplificării acceptării anumitor documente oficiale, precum și instrumente ale UE aflate în curs de negociere (competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materia dreptului familiei). Au fost prezentate cele mai relevante și recente hotărâri ale CJUE pronunțate în domeniu.

Reprezentanții Uniunii Notarilor Publici și Oficiului Național al Registrului Comerțului au prezentat aspecte practice referitoare la aplicarea Regulamentului privind succesiunile, precum și stadiul interconectării registrelor comerțului din statele membre ale UE, prin portalul e-Justice, în cadrul măsurilor de transpunere a Directivei 2012/17/UE.

Reprezentantul ECC- România a prezentat cazuri practice de soluționare a unor situații cu element de extraneitate  în care sunt implicați consumatorii.