Print

Situația obiectivelor de investiții/lucrărilor de intervenții – Ministerul Justiției

Situația, la data de 24 aprilie 2018, cuprinzând: obiectivul de investiție, tipul lucrărilor, stadiul și data de finalizare, poate fi consultată accesând lista obiectivelor de investitiii/lucrărilor de intervenții.

Menționăm faptul că lista prezentată cuprinde obiectivele și lucrările finanțate de la:  Bugetul de stat prin Compania Națională de Investiții S.A., Titlul XIII “Active nefinanciare”, precum și prin împrumuturi de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BIRD.