Print

Studiu de piata organizat de Ministerul Justitiei in vederea achizitionarii de servicii intretinere/mentenanta echipamente clima camera serverelor

Ministerul Justiţiei , în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (cumpărare directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de întreţinere/mentenanţă echipamente climă    camera serverelor

Invitatie | Caiet de sarcini  | Formular oferta | Formular propunere tehnica