- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro/fr -

(Română) Surse financiare

1. Finanțare de la bugetul statului conform art. 62, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 500/2002 [1] privind finanțele publice.

2. Fonduri realizate din venituri proprii, conform art. 67 din Legea nr. 500/2002 [1] privind finanțele publice:

3. Fonduri externe nerambursabile:

4. Fonduri externe rambursabile: acordul de împrumut nr. 8695 – RO pentru implementarea Proiectului „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare (JSIP)” [2].