Print

Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind activităţi de cooperare juridică între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei, semnat la Putrajaya, Malaysia, la data de 15 decembrie 2017

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de  Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind activităţi de cooperare juridică între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei, semnat la Putrajaya, Malaysia, la data de 15 decembrie 2017