Print

Proiect de HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție şi Anticorupție

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție şi Anticorupție

Proiect de HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcții Generale de Protecție şi Anticorupție

Nota de fundamentare HG masuri privind arhiva DGPA

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti sau la adresa de e-mail dean@just.ro.