Print

HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție” și Curtea Constituțională

În Ședința de Guvern de astăzi, 15 martie 2018, a fost aprobată HOTĂRÂREA GUVERNULUI pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" și Curtea Constituțională

Noul cadru legal impune actualizarea și înlocuirea dispozițiilor interne cu o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea principalelor condiții de acordare a sporului pentru condiții de muncă grele, periculoase sau vătămătoare personalului din cadrul sistemului justiției, conform art. 23 din Legea nr. 153/2017.

Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase sunt stabilite, potrivit legii, în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Sporul pentru condiții grele, vătămătoare sau periculoase se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere cel puțin unul dintre următoarele criterii: risc de îmbolnăvire, solicitare nervoasă, risc de accidentare și indici de morbiditate.

Cuantumul sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se stabilește prin ordin sau, după caz, decizie a ordonatorului de credite, în urma identificării factorilor care sunt avuți în vedere la încadrarea locurilor de muncă în condiții grele, vătămătoare sau periculoase, astfel:

  1. a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influenta a 4 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;
  2. b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influenta a 3 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru;
  3. c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influenta a 2 factori de risc din cei prevăzuți la art. 5 din regulamentul-cadru.

Actul normativ nu presupune un impact financiar suplimentar, având în vedere faptul că sporul pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se acordă personalului din sistemul justiției, în baza actelor normative în vigoare, fondurile necesare plății acestui spor fiind prevăzute în bugetul ordonatorilor principali de credite din sistemul justiției.