Print

Pentru continuarea procesului de reformă a sistemului judiciar, Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) au semnat în Februarie 2017  Acordul de Împrumut nr. 8695-RO privind implementarea Proiectului „Îmbunătățirea Serviciilor Judiciare”, ratificat prin Legea nr. 173/2017.

În conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, implementarea proiectului va fi realizată prin Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe din cadrul Ministerului Justiției.

Finalizarea proiectului este preconizată pentru 31 decembrie 2023.

Resurse financiare

Împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului este de 60 milioane Euro, la care se adaugă contribuția Guvernului României de 5 milioane Euro.

Obiective

Obiectivul Proiectului este îmbunătățirea eficienței și accesibilității instituțiilor de justiție vizate.

Componentele proiectului sunt:

Componenta 1: Îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea MJ

(a)   Realizarea de investiții în tehnologia de informații și comunicații pe teritoriul Împrumutatului pentru a îmbunătăți funcționarea instanțelor prin, între altele: (i) îmbunătățirea infrastructurii LAN, (ii) furnizarea de  echipamente IT și programe informatice care să asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS și extinderea e-filing, și (iii) furnizarea de instruire privind tehnologiile informatice și de comunicație pentru utilizatorii rețelelor instanțelor.

(b)    Îmbunătățirea capacității sistemului judiciar al Împrumutatului de a furniza servicii, în special în regiunile sărace și defavorizate prin: (i) construirea și reabilitarea clădirilor instanțelor prevăzute in Manualul Operațional al Proiectului;  (ii) finalizarea lucrărilor de construcții civile la Tribunalul Sibiu și la Tribunalul Prahova și Palatul de Justiție Prahova; (iii) finalizarea principalelor standarde de proiectare a sediilor de instanțe pe teritoriul Împrumutatului; și (iv) realizarea unor activități și studii pregătitoare pentru implementarea activităților din Planul de Acțiuni, care sunt acceptabile Băncii, și care nu sunt finanțate sau sunt insuficient finanțate din orice alte surse de finanțare.

(c)      Creșterea conștientizării comunității asupra serviciilor judiciare prin, între altele: (i) realizarea unor campanii de informare, elaborarea de ghiduri, instrumente care să faciliteze accesul la justiție și evenimente educaționale pentru a îmbunătăți înțelegerea de către cetățeni, în special de către cei din grupurile vulnerabile, a drepturilor și obligațiilor legale și pentru a reduce barierele privind accesul la justiție; (ii) organizarea unor evenimente de tipul ziua porților deschise, mese rotunde și ateliere pentru comunități în sediile instanțelor vizate de proiect, cu teme relevante pentru comunitățile locale; și (iii) acordarea de sprijin Direcției de Probațiune din MJ prin: elaborarea unei strategii de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni, evaluarea statutului persoanelor private de libertate și îmbunătățirea serviciilor pentru victimele infracțiunilor.

.

Componenta 2: Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului

  • Realizarea de investiții în tehnologie informatice și de comunicații pe teritoriul Împrumutatului pentru îmbunătățirea funcționării ONRC la nivel central dar și la nivelul locațiilor descentralizate ale acestuia prin, între altele: (i) înlocuirea echipamentelor IT și a programelor informatice standard; (ii) proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem electronic de arhivare; și (iii) furnizarea de asistență tehnică pentru pregătirea actualizărilor necesare buletinului insolvenței și buletinului electronic al ONRC în vederea conformării cu regulamentele Uniunii Europene.
  • Realizarea unei evaluări detaliate a organizării funcționale pentru a permite ONRC planificarea investițiilor viitoare.
  • Realizarea unor campanii de informare și a unor activități de implicare a cetățenilor pentru a îmbunătăți informarea utilizatorilor finali asupra serviciilor oferite de ONRC, cu orientarea în special către afacerile micro și mici și organizațiile societății civile, care să acopere subiecte cum ar fi, printre altele, insolvența, demararea afacerilor, e-services și interconectarea registrelor comerțului și afacerilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Componenta 3: Îmbunătățirea activității parchetelor

  • Realizarea de investiții în tehnologie informatică și de comunicații pe teritoriul Împrumutatului pentru îmbunătățirea funcțiilor principale ale serviciului de urmărire penală prin, între altele: (i) furnizarea de echipamente IT și programe informatice care să asigure funcționarea sigură și fiabilă a ECRIS; (ii) reconfigurarea rețelei locale și cablajului LAN de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și (iii) achiziția de echipamente IT pentru centrele de date principal și secundar ale Parchetului general.
  • Achiziționarea și instalarea unui sistem integrat de securitate, inclusiv echipamente de securitate, supraveghere video și carduri de acces, la sediul Parchetului general.
  • Îmbunătățirea conștientizării comunității asupra serviciilor de urmărire penală prin, între altele: (i) realizarea de campanii de informare pentru îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul juridic în rândul grupurilor vulnerabile, inclusiv a grupurilor expuse riscului de a intra în sistemul de justiție penală și a victimelor infracțiunilor; și (ii) furnizarea de instruire procurorilor și personalului relevant din MP pentru îmbunătățirea capacității acestora de a utiliza reacția locală și de a răspunde la nevoile grupurilor vulnerabile, incluzând populația de etnie romă și a aborda stereotipurile și discriminarea.

Componenta 4: Managementul Proiectului

(a)      Sprijinirea DIPFIE în management-ul și implementarea Proiectului, incluzând atribuții fiduciare, de monitorizare și evaluare, și raportare, prin: (i) furnizarea de bunuri, servicii, altele decât cele de consultanță, servicii de consultanță și training, (ii) realizarea de audituri și (iii) finanțarea costurilor operaționale.

(b)      Realizarea și diseminarea rezultatelor sondajelor și studiilor cu privire la experiențele și percepția utilizatorilor instituționali, utilizatorilor finali și a utilizatorilor potențiali asupra serviciilor judiciare.

Rezultate așteptate

  • Respectarea de către sediile instanțelor incluse în Proiect a standardelor europene privind accesibilitatea;
  • Îmbunătățirea fiabilității mediului IT&C în instanțe și parchete;
  • Reducerea timpului de acces la documente al utilizatorilor serviciilor ONRC;
  • Creșterea procentului documentelor disponibile 24/7 pentru utilizatorii portalului ONRC.

Descărcări

Descărcați: Report Baseline study -Consulting services for Justice Services Improvement Project (JSIP) monitoring survey

Descărcați: Planul cadru de management social și de mediu pentru proiectul Îmbunătățirea Serviciilor din Domeniul Judiciar

Descărcați: Planul de Management Social și de Mediu pentru Reabilitarea și Restaurarea Judecătoriei Corabia

Descărcați: Planul de Management Social și de Mediu pentru Reabilitarea și Restaurarea Judecătoriei Calafat

Raport de audit financiar extern 2018 RO/EN
Raport de audit financiar extern 2019 RO/EN