Print

UPDATE: În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice următoarele proiecte de lege:

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice următoarele proiecte de lege:
- proiectul de Lege privind statutul magistraţilor din România,
- proiectul de Lege privind organizarea judiciară,
- proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro. până la data de 31 martie 2021.

Proiect de Lege privind statutul magistraţilor din România

Proiect de Lege privind organizarea judiciară

Proiect de Lege privind CSM

Expunere de motive privind Lege CSM

Expunere de motive - organizare judiciară

Expunere de motive privind statutul magistraților

Tabel privind Legile Justiției

Tabel privind rapoartele MCV, GRECO, Comisia de la Veneția

Tabel privind vechimile necesare pentru promovarea sau numirea in funcții

UPDATE– 26 februarie 2021:

Ca urmare a finalizării, la data de 21 februarie 2021, a etapei de consultare scrisă, observațiile și propunerile primite până la această dată din partea instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea pot fi consultate aici și aici.