Print

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Criminologie, însoţit de referatul de aprobare

Proiect de ordin | Referat aprobare

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 06.08.2019, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 0372041175 sau la adresa de e-mail: dru@just.ro.