Print

Închirierea unui imobil în Braşov

CURTEA DE APEL BRAŞOV, cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poștal 500007, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 16.05.2019, ora 14.00conform documentaţiei anexate, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil în Braşov, necesar funcţionării instituţiei.

Anunț de participare |Caiet de sarcini | Fisa de date | Formulare | Model contract |