Print

Închirierea unui spaţiu de arhivare dosare

Tribunalul Constanţa cu sediul în Constanța, str. Traian nr.31, telefon/fax: 0241-619628, intenționează, închirierea unui spațiu de arhivare dosare în municipiul Constanța, cu suprafață utilă de minimum 200 mp, dotat cu rafturi metalice având polițe cu lungime totală de minimum 1.200 metri. Documentația de atribuire se eliberează gratuit, la cerere. Numărul de ofertanți va fi nelimitat. Ofertele se depun/trimit în plic închis la sediul din Constanța, str. Traian nr. 35C, camera 14, prim grefier, până la 28.09.2016 ora 10:00.