- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Institutul Național de Criminologie

I. DESPRE I.N.C

Institutul Național de Criminologie este organ de specialitate cu personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Justiției ce are ca scop asigurarea, pe baze științifice, a prevenirii și controlului criminalității.

Activitatea Institutului este coordonată, la nivelul Ministerului Justiției, de către ministrul justiției.

1.2 Cadrul legal

1.3 Structura organizatorică

Director

Serviciul Cercetare

Biroul economico-financiar și administrativ

Compartimentul Secretariat

1.4 Echipa de cercetători a institutului este formată din juriști, psihologi, sociologi, documentariști, statisticieni, care conlucrează, asigurând astfel o perspectivă inter și pluridisciplinară, atât de necesară în contextul complexității domeniilor criminologiei și penologiei.

1.5 Activitatea Institutului Național de Criminologie se adresează atât instituțiilor statului cu atribuții în domeniu (Guvernul României, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne etc.), cât și mediului academic, precum și diverselor organizații ale societății civile pentru a sprijini educația universitară și a crea o cultură criminologică în România. Astfel, Institutul:

1.6 Rapoarte și studii

        Rapoarte de activitate

1.7 Agenda

II. INFORMAȚII PUBLICE

       2.1 Buget INC

       2.2 Bilanț INC

       2.3 Situația plăților

       2020

       - iunie 2020 [9]

       - mai 2020 [10]

       - aprilie 2020 [11]

       - martie 2020 [12]

- februarie 2020 [13]

- ianuarie 2020 [14]

       2019

decembrie 2019 [15]

- noiembrie 2019 [16]

- octombrie 2019 [17]

- septembrie 2019 [18]

       -  august 2019 [19]

       -  iulie 2019 [20]

       -  iunie 2019 [21]

       -  mai 2019 [22]

       -  aprilie 2019 [23]

       -  martie 2019 [24]

       -  februarie 2019 [25]

       -  ianuarie 2019 [26]

       2018

       -  decembrie 2018 [27]

       -  noiembrie 2018 [28]

       -  octombrie 2018 [29]

       -  septembrie 2018 [30]

       2.4 Situații personal

       2.5 Achiziții publice

       2019

       - Plan Anual de Achiziții Publice 2019 [34]

       - Contract contabilitate [35]

       2018

       - Plan Anual de Achizitii Publice 2018 [36]

       - Contract Vouchere 2018 [37]

2.6 Declarații de avere și interese [38]

2.7 Legea nr. 544/2001

       Rapoarte privind implementarea Legii nr. 544/2001

       Formular-tip

III. CONTACT

3.1 Date de contact:

          Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, România;

          Tel./Fax: (+40) 037.204.1171;

          email: inc@just.ro [44];

          website: http://www.just.ro/institutul-national-de-criminologie/ [45]

3.2 Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere

3.3 Petiții