Print

Întâlnire de lucru la Ministerul Justiţiei pentru modificări la legislaţia privind cetăţenia română

În data de 24 mai a.c., la sediul Ministerului Justiției a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanților Ministerul Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Naționale pentru Cetățenie, cadru în care au fost discutate modificările legislative în materie de cetățenie  menite să conducă la soluționarea problemelor ce decurg din interpretarea și aplicarea art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 referitoare la dobândirea cetățeniei române de către copiii născuți din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie, în cazul în care părinții sau numai unul dintre aceștia dobândesc cetățenia română (în temeiul prevederilor art. 8, art. 10 sau art. 11 din legea amintită).

Proiectul de act normativ  ce urmează să fie promovat vizează clarificarea procedurii de dobândire a cetățeniei române de către copiii minori, urmând ca, pentru aceștia, să se precizeze, în mod clar și cu caracter obligatoriu, necesitatea parcurgerii procedurii de dobândire a cetățeniei române odată cu cererea părinților.

De asemenea, proiectul vizează reglementarea situaţiei persoanelor care şi-au înscris sau transcris, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, certificatele sau extrasele de stare civilă eliberate de autorităţile străine în registrele de stare civilă româneşti, în temeiul dobândirii sau redobândirii de către cel puţin unul dintre părinți a cetăţeniei române, potrivit prevederilor art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, ținând seama și de modul de interpretare și aplicare în practică a art. 9 alin. (4) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, care prevede că “În cazul în care minorul a dobândit cetăţenia română în condiţiile alin. (1) sau (2) şi nu a fost inclus în certificatul de cetăţenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetăţenie potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (5) sau (7), părinții sau, după caz, părintele, cetăţeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine în condiţiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată.”

Proiectul de act normativ care răspunde acestor cerințe urmează să fie promovat în perioada imediat următoare.