Print

Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor, într-o anumită specializare

AnunțCerere de  înscriere | Model declarație | Ordonanța nr. 2/2000 | OMJ nr.1322/2000 pentru aprobarea RegulamentuluiOMJ nr.199/2010 pentru aprobarea nomenclatorului | Programul de lucru al Casieriei din cadrul Ministerului Justiției