Print

Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor, într-o anumită specializare

AnunțCerere de  înscriere | Model declarație | Ordonanța nr. 2/2000 | OMJ nr.1322/2000 pentru aprobarea RegulamentuluiOMJ nr.199/2010 pentru aprobarea nomenclatorului | Programul de lucru al Casieriei din cadrul Ministerului Justiției |Rezultatele  verificării îndeplinirii condițiilor de participare la interviul organizat în perioada 10-14 iunie 2019 | Programarea candidaților la interviul organizat în perioada 10-14 iunie 2019 | Locația în care se va desfășura interviul | Rezultatele interviului organizat în perioada 10-14 iunie 2019Eliberarea autorizațiilor de expert tehnic judiciar candidaților declarați admiși