Print

Întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu conducerea Penitenciarului Vaslui și liderii de sindicat din penitenciarele Vaslui, Iaşi şi Bacău, la Penitenciarul Vaslui

În data de 11 decembrie 2017,  domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii Penitenciarului Vaslui, precum și cu liderii de sindicat din penitenciarele Vaslui, Iaşi şi Bacău.

În cadrul întrevederii au fost abordate aspecte referitoare la plata orelor suplimentare restante pentru personalul administrației penitenciare, în acest moment fiind  în curs de elaborare la nivelul Ministerului Justiției, în regim de urgență,  un proiect de act normativ privind plata orelor suplimentare restante.  De asemenea, este avută în vedere  suplimentarea numărului de posturi pentru sistemul administrației penitenciare cu 1000 de locuri,  proiectul de Hotărâre a Guvernului, care a fost deja  supus dezbaterii publice, fiind  în proces de avizare la Ministerul Finanțelor Publice și urmând să intre în ședința Guvernului cât mai repede posibil.

Cu același prilej  au fost abordate aspecte privitoare la  Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Sub acest aspect, după mai multe întâlniri și discuții cu reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai sindicatelor din sistemul penitenciar, Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege de modificare și completare a  actului normativ menționat.

Un alt subiect dezvoltat în cadrul întâlnirii l-a reprezentat proiectul de lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a  unităților subordonate, care vizează creșterea gradului de autofinanțare a acestora, proiectul de lege aflându-se în procedură de avizare interministerială.

Întâlnirea a reprezentat o parte componentă a dialogului constant pe care ministrul justiției îl poartă cu reprezentanții sistemului penitenciar în vederea soluționării eficiente a problemelor existente.