- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul Guido RAIMONDI, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

În data de 16 ianuarie 2018 a avut loc, la sediul Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), întrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, cu domnul Guido RAIMONDI, Președintele CEDO. De asemenea, la întrevedere au participat: doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, Ministerul Justiției, doamna Iulia MOTOC, judecătorul din partea României la CEDO, doamna Marialena TSIRLI, Grefierul secției a IV-a a Grefei CEDO, E.S. domnul Răzvan RUSU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei, domnul Roderick LIDDELL, Grefierul CEDO și domnul Patrick TITIUN, Șeful Cabinetului privat al Președintelui CEDO.

Delegația română a prezentat demersurile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor generale adecvate în vederea soluționării problemei supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în conformitate cu principiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt enunțate în Hotărârea pilot din 25 aprilie 2017, pronunțată de CEDO în cauza Rezmiveș și alții împotriva României.

Ministrul român al justiției a subliniat angajamentul autorităților române pentru rezolvarea disfuncționalității structurale constatate de CEDO în privința sistemului penitenciar din România, evoluțiile înregistrate urmare măsurilor adoptate, precum și cele preconizate a se realiza.

Atât președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, cât și reprezentanții Grefei Curții au evidențiat buna colaborare cu autoritățile sistemului judiciar din România,  precum și aprecierea pentru demersul de realizare a întrevederilor pentru prezentarea și analizarea Calendarului de măsuri elaborat și aprobat de autoritățile române.  Domnul Guido RAIMONDI, președintele CEDO,  a arătat importanța continuării și dezvoltării acestei colaborări pentru asigurarea celor mai înalte standarde de protecție a drepturilor fundamentale.

Domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției, reafirmând angajamentul în îndeplinirea acestui deziderat comun la nivel național și european, a subliniat faptul că  realizarea Calendarului, precum și a măsurilor pe care acesta le cuprinde, reprezintă rodul unui efort comun la nivelul Guvernului României, al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor Publice, apt așadar, prin implicare și dialog instituțional, atât la nivel național cât și al Consiliului Europei,  să determine rezolvarea problemelor complexe ale sistemului penitenciar.

[1]