Print

Invitație de participare la ofertare pentru achiziționarea a trei aparate de aer condiționat cu inverter

Vă facem cunoscut faptul că, Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achiziționarea a 3 (trei) aparate de aer condiționat cu inverter.

Invitație de participare | Caiet de sarcini aer condiționat | Formular ofertă financiară | Formular propunere tehnică |