Print

Invitaţie de participare la procedura de ’’licitaţie publică’’ privind închirierea de spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’licitaţie publică’’, având ca obiect atribuirea contractului de închiriere de spaţii pentru activităţi de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi.

Anunt | Caiet sarcini | Fisa de date | Clauze contractuale | Modele si formulare