- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Invitaţie de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare – servicii traducere din limba română în limba portugheză și din limba portugheză în limba romană.

Invitatie [1] | Documentație [2]