Print

Invitaţie de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, telefon/fax: 037.204.10.97/1114, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ,,negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”

Invitație | Documentație