Print

Invitaţie de participare la procedura de ’’negociere fără publicare prealabilă’’ – servicii de traducere arabă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Obiectul contractului constă în traducerea, din/în limba arabă în/din limba română a unui număr de aproximativ 100 pagini care să acopere necesarul de servicii până la data de 31 decembrie 2018.

Invitatie | Documentatie traducere