Print

Invitaţie de participare la procedura de ’’negociere fără publicare prealabilă’’

Ministerul Justiţiei  în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:"negociere fără publicare prealabilă ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea unui contract de servicii cu obiectul  " traducere din limba sârbă în limba română și din limba română în limba sârbă (estimat 150 de pagini)".

Durata contractului : maxim 3 luni de la data semnării acestuia.

Invitație | Documentație