Print

Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare", conform art. 122 lit. c) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedura pentru instanțele judecătorești.

Invitatie | Fisa de date | Caiet de Sarcini | Clauze contractuale |Formulare