Print

Invitaţie de participare la procedura ,,negociere fără publicarea prealabilă”

Publicare documentație aferentă derulării procedurii de negociere inițiată în temeiul art. 68 litera f) coroborat cu art. 104 alin. 1 litera a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentației aferentă atribuirii contractului de servicii traducere din limba română  în limba arabă și din limba arabă în limba romană.

Oferta preliminară va fi transmisă prin email la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro până la data  de 23.11.2020, ora 14.30.

Data şi ora deschiderii ofertei preliminare 23.11.020, ora 15.00.

Invitație | Documentație descriptivă